TIPOS

U12 - YA "Yellow" Košice - sezóna 2018/2019

Hlavný tréner: Marián Matyáš
Asistent trénera: Zuzana Bednáriková

# Priezvisko Meno Reg.číslo
1 Bucková Tamara  
2 Juhásová Alica  
3 Kullová Tatiana  
4 Majerníková Daniela  
5 Murčinková Timea  
6 Pástorová Sofia  
7 Pástorová Bibiana  
8 Štecová Blanka  
9 Tomášová Alžbeta  
10 Vargová Viktória  
11 Bárdiová Monika  
12 Kovalčíková Nataša  
13 Kufhová Bibiana  
14 Retterová Sofia  
15 Klučarovská Simona  
16 Migall Petra  
17 Rušinová Martina  
 
Fakturačné údaje

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice

IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX

Transparentný bankový účet

bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005

Kontaktné osoby

Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk

Tomáš Drankaľuk
manažér mládeže
tel.: +421 908 994 605

Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242