TIPOS

2% z daní

Vážení priatelia,

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou oslovili so žiadosťou o podporu  a poskytnutie Vašich 2% z daní  pre naše občianske združenie YOUNG ANGELS ACADEMY.

           Basketbalové tímy klubu YOUNG ANGELS Košice tvoria od 01.09.2016 mládežnícku pyramídu ženského profesionálneho basketbalového klubu GOOD ANGELS Košice pod hlavičkou občianskeho združenia YOUNG ANGELS ACADEMY.

S výnimkou jedného sa všetky naše mládežnícke tímy dokázali prebojovať na finálové turnaje majstrovstiev Slovenska a odniesli sme si domov až osem medailí. Ešte viac ako tieto cenné kovy nás však teší neprehliadnuteľný basketbalový progres našich družstiev. Ten potvrdzujú aj časté medzinárodné konfrontácie našich družstiev najčastejšie s družstvami z Poľska, Českej republiky a Maďarska, s ktorými sa stretávame na turnajoch organizovaných tak na Slovensku, ako aj v spomínaných susedných štátoch. V roku 2018 sa počet mladých nádejných basketbalistiek vyšplhal na číslo 240, ktoré sú rozdelené do celkovo ôsmich vekových kategórií. Ich basketbalový rast sa už od  najmladších kategórií snažíme zabezpečiť prostredníctvom vysoko kvalifikovaných trénerov, vytváraním adekvátnych materiálovo-technických podmienok, ako aj poskytovaním ďalšej nevyhnutnej starostlivosti na čo najvyššej úrovni.

Od 1. septembra 2016 chod mládežníckych tímov YOUNG ANGELS Košice zastrašuje občianske združenie YOUNG ANGELS ACADEMY. To po splnení všetkých administratívnych procedúr potrebných pre výkon svojej primárnej činnosti začalo naplno pôsobiť v sezóne 2017/2018. Jeho farby reprezentuje 240 dievčenských basketbalových nádejí rozdelených do 12 družstiev. Tie sme v rámci národných šampionátov prihlásili do všetkých vekových kategórii – v spoločnej súťaži prvoligových a juniorských tímov budeme mať dvojnásobné zastúpenie, rovnaký počet našich tímov bude figurovať aj v súťaži starších žiačok. Hneď tri naše družstvá budú účinkovať v žiackej lige a ďalšie tri tímy budú prvé basketbalové skúsenosti získavať v súťaži mladších mini žiačok.

Cieľovou skupinou projektu Young Angels Academy je mládež, konkrétne dievčatá v kategóriách:

Prípravka – ročník narodenia 2010, 2011

Mladšie mini – ročník narodenia 2008 a mladšie  (2 družstvá)

Staršie mini – ročník narodenia 2007 (2 družstvá)

Mladšie žiačky – ročník narodenia 2006

Žiačky – ročník narodenia 2005

Staršie žiačky – ročník narodenia 2004

Kadetky – ročník narodenia 2002 a 2003 (2 družstvá)

Juniorky – ročník narodenia 2000, 2001

Ženy – bez vekového obmedzenia

Celkový počet zapojenej mládeže do projektu je: 240

Jedným z hlavných cieľov občianskeho združenia YOUNG ANGELS ACADEMY je neustále zvyšovanie efektivity a kvality práce s mladými a talentovanými hráčkami. Našou prioritou je však výchova budúcich slovenských reprezentantiek, no úspechom je pre nás aj skutočnosť, že už od malička vedieme deti cestou k športu, ktorou ich chránime pred nástrahami a negatívami tejto doby.

Očakávame, že ešte v priebehu roka počet mladých nádejných basketbalistiek pôsobiacich v našich družstvách, ale aj v prípravkách sa priblíži k číslu 280. O ich basketbalový rast sa chceme aj naďalej starať prostredníctvom vysoko kvalifikovaných trénerov, vytváraním adekvátnych materiálovo-technických podmienok, ako aj poskytovaním ďalšej nevyhnutnej starostlivosti na čo najvyššej úrovni.

Hráčky basketbalového klubu YOUNG ANGELS ACADEMY v sezóne 2016/2017 rozšírili zbierku „žlto-modrých“ trofejí v povestnej klubovej vitríne na 15 majstrovských, 9 pohárov za druhé miesta a 7 za bronzové priečky z národných šampionátov. Všetky naše mládežnícke tímy sa dokázali prebojovať na finálové turnaje majstrovstiev Slovenskej republiky, z ktorých sa iba dievčatá stále sa len zoznamujúce s basketbalom vracali domov bez medaily. Ich „staršie“ kolegyne z kadetského tímu zloženého z hráčok do 17 rokov, žiackeho družstva pozostávajúceho z dievčat do 14 rokov, ako aj celku mladších žiačok tvoreného h ráčkami do 13 rokov dokázali vo svojich vekových kategóriách národné šampionáty vyhrať. K týmto úspechom naše juniorky (t.j. hráčky do 19 rokov) a staršie žiačky (t.j. hráčky do 15 rokov) pridali strieborné medaily.

V sezóne 2017/2018 sme na siedmich turnajoch získali osem medailí – tri zlaté, štyri strieborné a jednu bronzovú. Určite hodnotná je aj skutočnosť, že na záverečné turnaje sa vo svojich kategóriach dokázalo prebojovať desať našich družstiev. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že získať najcennejší kov sa nám nepodarilo len v kategóriách, kde sme mali na finálových turnajoch dvojnásobné zastúpenie. Výnimkou boli mladšie žiačky, pre ktoré je striebro zatiaľ najcennejším výsledkom. Samozrejme netreba zabudnúť ani na skutočnosť úspešného účinkovania našich dvoch družstiev v čoraz prestížnejšej súťaži EGBL (European Girls Basketball League).

V tejto súťaži sme mali zastúpenie v kategórii U 15 a U 18, kde sme sa umiestnili na ôsmom a siedmom mieste a týmto obe naše družstvá postúpili do final eight.

V sezóne 2018/2019 máme aj seniorsko-mládežnícke družstvo, ktoré okrem EXZ (Extraliga žien) hraje aj  EWBL (European Women's Basketball League) a CEWL (Central Europe Women's League). Na Slovenskej mládežníckej scéne máme kompletnú pyramídu, pričom zatiaľ hrajeme v dvanástich súťažiach. Družstvá U18, U16 a U14 už majú za sebou prvý stage v medzinárodnej súťaži  EGBL. Začínajúce basketbalistky s ročníkom narodenia 2008 a ml. pôsobia v prípravkách, v ktorých získali  možnosť hrať  MBL (Minibasketbalová liga). Pre škôlkarov a prváčikov slúži aj v tomto školskom roku projekt Baby Basketbal.

Ambíciou občianskeho združenia YOUNG ANGELS ACADEMY je aj naďalej systematická práca s dievčatami už od útleho veku. Aj preto plnenie výkonnostných a výsledkových cieľov nie je pre nás jediným a zďaleka ani nie najdôležitejším kritériom hodnotenia našej práce. Jej výsledky sa nám vždy najlepšie odzrkadlia v očiach našich nádejných basketbalistiek. Tie sú neraz zaslzené po nejakej tej prehre, no častejšie ich vídať iskrivo vysmiate tak po víťazstvách, alebo návrate zo sústredení, či turnajov, na ktorých zažili niečo nové, spoznali doposiaľ nespoznané a získali nové priateľstvá. To sú okamihy, ktoré sú tým najsprávnejším impulzom do ďalšej práce.

Z  pozície štatutárneho orgánu jedného z aktuálne najlepších slovenských mládežníckych basketbalových klubov si dovoľujem obrátiť sa na Vás so žiadosťou
o  podporu pre občianske združenie YOUNG ANGELS ACADEMY. Vaša pomoc bude smerovať výlučne na rozvoj basketbalového talentu a potenciálu našich nádejí, z ktorých sa aj vďaka Vašej podpore pokúsime vychovať úspešné basketbalistky a predovšetkým kvalitné reprezentantky Slovenska. Prínosom projektu Young Angels je reprezentácia mesta Košice okrem celoslovenskej aj na medzinárodnej úrovni.           

Vaša pomoc bude smerovať výlučne na rozvoj basketbalového talentu a potenciálu našich nádejí, z ktorých sa aj vďaka Vašej podpore a pomoci zo strany vedenia spoločnosti pokúsime vychovať úspešné basketbalistky a predovšetkým kvalitné reprezentantky Slovenska.

POZOR!

31.3. 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania (DP) pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba teda nedaruje 0,5% ako finančný dar, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

31.3. 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

30.4. 2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

V prípade, že ste sa YOUNG ANGELS ACADEMY rozhodli podporiť 2 % dane z príjmov, tu sú potrebné tlačivá :

ZAMESTANEC používa

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie

POTVRDENIE na poukázanie  3% z dane o odpracovaní minimálne 40 h dobrovoľníckych aktivít v roku 2018 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu alebo DP fyzických osôb):

PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

Veríme, že vyplnením nižšie uvedených údajov v časti IV. Daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb alebo príslušných tlačív k priznaniu dane z príjmov fyzických osôb, nám vyjadríte podporu a pomoc. Zároveň sa zaväzujeme použiť finančné prostriedky len na športovú činnosť v našom občianskom združení.

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. bolo zapísané do registra občianskych združení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 11.08.2016 pod č.VVS/1-900/90-48998.

Názov :                                   YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Právna forma :                      občianske združenie
IČO :                                        50392069
Sídlo :                                     Werferova 3, 040 11 Košice
Číslo účtu :                             Tatrabanka a.s. SK05 1100 0000 0029 4102 7028

 

 
Fakturačné údaje

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice

IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX

Transparentný bankový účet

bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005

Kontaktné osoby

Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk

Tomáš Drankaľuk
manažér mládeže
tel.: +421 908 994 605

Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242